Privacy


BVA bond van adverteerders, gevestigd aan de Hogehilweg 10, 1101 CC in Amsterdam, is de belangen- en netwerkvereniging van Nederlandse adverteerders. In die hoedanigheid verwerkt BVA de persoonsgegevens van leden, potentiële leden en andere contactpersonen. In dit statement lichten we toe waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacy statement? Dan kun je contact met ons opnemen via info@bva.nl of via 020 79 888 50.

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website op andere wijze worden verstrekt aan BVA, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

Welke gegevens verwerkt BVA?
BVA verwerkt NAW-e gegevens van leden en contactpersonen. Van onze contactpersonen die BVA lid zijn verzamelen wij daarnaast extra gegevens over hun interesses en deelnames aan bijeenkomsten en commissies/werkgroepen. Ook verzamelen we van onze leden en leveranciers betaalgegevens.

Met welk doel verzamelt BVA gegevens 
Als de gegevens vrijwillig ter beschikking zijn gesteld, met als doel de eigenaar van de persoonsgegevens op de hoogte te houden van bepaalde informatie en/of activiteiten van BVA, dan zullen de gegevens uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.  De gegevens worden als volgt gebruikt:
- Voor onze leden- en financiële administratie 
- Om de eigenaar van de persoonsgegevens van in het kader van onze doelstellingen relevante informatie te voorzien
- Voor het aanbieden van onze services conform de doelstelling van onze vereniging
- Gegevens voor analyse van het bezoek en gebruik van onze digitale communicatiemiddelen: www.bva.nl en e-mailings. Deze gegevens dienen ter optimalisering van onze dienstverlening.

E-mailings
BVA stuurt e-mailings aan leden en contactpersonen die daarvoor toestemming hebben gegeven. Zij kunnen zich te allen tijde afmelden via een link in de mailings. Om de mailings te optimaliseren analyseren we het gebruik van de mailings door te kijken naar het openingspercentage. Deze gegevens worden uitsluitend voor analyse doeleinden gebruikt.

Derden
De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. 

Met leveranciers op het gebied van leden- en financiële administratie en automatisering hebben we een Verwerkersovereenkomst afgesloten. Zij verwerken uitsluitend persoonsgegevens conform de opdracht van BVA.

Wanneer we samenwerken met andere partijen voor de organisatie van evenementen verstrekken wij evenmin persoonsgegevens van onze leden en contactpersonen aan deze partijen. Communicatie over het evenement geschiedt uitsluitend uit naam van BVA. Uitgezonderd wanneer hier, uitdrukkelijk en duidelijk aan dit ene doel verbonden, door BVA toestemming voor is gevraagd en verleend. Wanneer je je hebt aangemeld voor een bijeenkomst van BVA kunnen we je naam en organisatie delen met de spreker om de bijeenkomst zo relevant mogelijk te maken.

Datalek
BVA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Mocht er desondanks sprake zijn van een datalek in door ons beheerde systemen, dan hebben wij hier een protocol voor conform de Meldplicht Datalekken.

Rechten 
Gebruikers van de website kunnen hun persoonsgegevens opvragen/inzien en hebben het recht om de gegevens te corrigeren, te laten verwijderen en mee te nemen (data portabiliteit). Hiervoor kun je contact op te nemen met BVA via telefoonnummer 020-798 88 50 of via e-mail info@bva.nl.  Indien je geen prijs meer stelt op het toezenden van informatie of de services die BVA biedt, of indien je uit onze administratie wilt worden verwijderd, kun je dat doorgegeven aan BVA via info@bva.nl of via telefoonnummer 020-798 88 50.

Bewaartermijn
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Cookies 
De website www.bva.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van BVA beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat BVA na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. BVA gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de BVA website en hun functionaliteit.

Analytische cookies
BVA maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt BVA inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan BVA de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. BVA kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

BVA heeft een bewerkersovereenkomst (Amendement Gegevensverwerking) met Google gesloten, heeft ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en laat Google niet het volledige IP-adres verwerken. BVA maakt geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics.

Wat als ik niet wil dat BVA deze cookies op mijn computer plaatst?
Wanneer je in het geheel geen cookies van BVA wenst, kun je voorafgaand aan je bezoek de privénavigatie in je browser gebruiken. Meer informatie hierover en omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Privemodus per browser:

Chrome: Incognito
Explorer: InPrivate
Edge: InPrivate
Firefox: Privenavigatie
Safari: Privemodus
Brave: Private Tab

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacy statement? Dan kun je contact met ons opnemen via info@bva.nl of via 020 79 888 50.