Participaties

BVA is actief betrokken bij diverse verenigingen die zich als gesprekspartner met nationale en internationale overheden inzetten voor vrijheid van commerciële meningsuiting en zelfregulering door de industrie. Hieronder een overzicht:

WFA

De World Federation of Advertisers (WFA) levert BVA is een belangrijke speler op het gebied van internationale zelfregulering. Deze wereldwijd opererende adverteerderskoepel brengt niet alleen in kaart wat er internationaal speelt op het gebied van zelfregulering, maar behartigt ook actief de belangen van adverteerders wereldwijd en in Brussel. Om effectieve zelfregulering te borgen in Nederland is dank ook van groot belang om wereldwijd te weten wat er speelt en wat onze kant op komt. Recente voorbeelden zijn ontwikkelingen op de dossiers reclame voor voedingsmiddelen (EU Pledge), alcoholreclame (Responsible Marketing Pact), reclame gericht op kinderen/mediawijsheid (RAC Programme) en belangenbehartiging van de WFA inzake privacyvraagstukken die op EU niveau spelen.

www.wfanet.org

ICC Nederland

BVA is lid van ICC Nederland en houdt daarmee een vinger aan de pols bij de ’moeder-aller-reclamecodes’ van de internationale kamer van koophandel: de ICC Code for marketing and advertising. Bij de oprichting van Stichting Reclame Code in de jaren ’60 was de Nederlandse Reclamecode een 1-op-1 vertaling van de ICC Code. Nu zijn er verschillen ontstaan, die waar mogelijk weer kunnen worden gladgestreken om EU-proof te zijn. Het lidmaatschap van ICC Nederland betekent voor BVA een directe lijn met de ICC Marketing & Advertising Commision in Parijs. Daarmee is BVA betrokken bij consultaties over nieuwe en bestaande codes en frameworks.

www.icc.nl

VNO NCW/MKB Nederland

BVA is lid van VNO NCW om waar nodig gezamenlijk te kunnen optrekken/naar buiten treden bij issues die het Nederlands bedrijfsleven aangaan. Samen met verenigingen als DDMA, NUV, SRC, Thuiswinkel.org, Stiva, FNLI en andere belangengroepen uit het bedrijfsleven heeft BVA zitting in de Commissie Consumenten Vraagstukken. In deze commissie worden onder meer dossiers besproken met een wettelijke inslag (Oneerlijke Handelspraktijken, Kansspelen), waarbij het Nederlands bedrijfsleven een stem kan vormen via deze spreekbuis met goede reputatie in Den Haag. Voor het dossier Privacy is er bij VNO NCW een aparte commissie, waar BVA ook bij is aangesloten.

www.vno-ncw.nl