Bereiksonderzoek

Nederland loopt voorop in wereld als het gaat om innovaties binnen de bereiksonderzoeken. Dit komt mede doordat de governance van deze onderzoeken in JIC vorm is georganiseerd.

Een Joint Industry Committee (JIC) is een samenwerkingsverband tussen alle bloedgroepen die te maken hebben met in- en verkoop van mediaruimte. In de praktijk zijn dat exploitanten, mediabureaus en de adverteerders. Het doel van een JIC is het bereiksonderzoek zodanig in te richten dat het voor alle partijen relevante en betrouwbare data oplevert. In een JIC wordt zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau over het onderzoek gesproken. De BVA staf en een aantal betrokken BVA leden zijn afgevaardigd in de besturen en technische commissies van de JIC’s. Op deze manier zorgt BVA ervoor dat de belangen van adverteerders goed behartigd worden.

Door de digitale ontwikkelingen is het medialandschap in snel tempo veranderd. Naast lineair TV kijken staat nu onlinevideo en nieuws wordt niet meer alleen via de krant maat ook via social media geconsumeerd. Online mediaconsumptie blijft toenemen en adverteerders passen hun communicatie naar consumenten daaropaan. Bereiksonderzoek blijft naast ROI voor veel adverteerders belangrijk. Om te voorkomen dat voor de verschillende uitingsvormen van onlineadvertising verschillende technieken worden ontwikkeld streeft BVA er naar dat de huidge JIC’s samenwerken om te komen tot één online onderzoekssytematiek. Op die manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kansen die er liggen om cross mediaal inzicht te krijgen in campagnebereik.

BVA is onderdeel van de volgende 4 JIC’s: