Privacy

Adverteerders en consumentenprivacy

Door gebruik te maken van cookie- of andere profileringstechnologie kan een adverteerder toegespitste, potentieel relevante aanbiedingen en informatie presenteren.

Voorop staat dat de adverteerder online relevante aanbiedingen wil doen met respect voor de consument. Hij wil de consument transparantie bieden door in duidelijke bewoordingen en beelden uit te leggen waarom hij data verzamelt en wat hij er al of niet mee doet. De consument staat aan het roer bij het beheren van zijn persoonlijke gegevens. Wanneer de consument geen gerichte reclame wil en een digitale ‘NEE sticker’ plakt, dan blijft de adverteerder hiervan weg. Maar aan het plakken van deze ‘NEE sticker’ mogen ook consequenties voor de consument zitten. Bijvoorbeeld met betrekking tot toegankelijkheid van het content-aanbod of financiële voordelen.

Voldoen aan de wetgeving is een vanzelfsprekende randvoorwaarde. Logisch is dus ook dat de partijen met wie adverteerders samenwerken (publishers, online advertentienetwerken, realtime bidding bureaus) compliant aan de NL wetgeving moeten zijn. Waar de wet open normen laat, moeten deze waar mogelijk met industriebrede en voor de consument heldere oplossingen worden ingevuld.

Cookiewetgeving

Adverteerders die gebruik maken van cookietechnologie om Nederlandse consumenten te bereiken, moeten zich houden aan de regels uit de Cookiebepaling die deel uitmaakt van de Nederlandse Telecomwet. Worden de gegevens bewerkt dan gelden ook nog de bepalingen uit de Wetbescherming Persoonsgegevens. Wie de regels overtreedt kan dus ook met twee toezichthouders te maken krijgen: de ACM inzake de Telecomwet en de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Wbp.

Hieronder heel kort de regels op een rij:

Wel toestemming nodig
Bij het plaatsen van zogenaamde commerciële ‘tracking cookies’ (tbv Online Behavioral Advertising/profiling), moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft volgens EZ grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.

Geen toestemming nodig
Er is geen toestemming nodig voor:

  1. technisch noodzakelijke cookies
  2. analytische cookies

Voorwaarde is dat het gebruik van dit soort cookies geen of slechts geringe invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruiker.

Wat is actieve toestemming?

Niet alleen een actieve klik betekent toestemming, ook doorsurfen nadat de optie duidelijk is geboden interpreteert EZ als toestemming. Dat betekent wel dat bij een (eerste) bezoek aan de homepage nog geen cookies mogen worden geplaatst, pas bij doorklikken kun je spreken van geïnformeerd toestemmen.

Lees hieronder meer over de cookiewet.

Veelgestelde vragen over de cookiebepaling door ACM

Toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) ontvangt geregeld vragen van bedrijven en (overheids)instellingen over de cookiebepaling. ACM publiceert op haar website daarom de antwoorden op veelgestelde vragen om duidelijkheid te bieden aan partijen die de wet willen naleven. Deze publicatie is een update van de laatste versie van dit document uit juli 2015 en betreft diverse wijzigingen aan de indeling en een uitbreiding ten aanzien van de informatie over het verbod op cookiewalls bij overheidswebsites.

Veelgestelde vragen over cookie bepaling (ACM, update juli 2015)
Cookie Compliance Gids (IAB NL, update oktober 2014)

Bijeenkomst Impact nieuwe EU-privacy verordening 2016

Op 24 mei van dit jaar werd de nieuwe Europese privacywet, de GDPR (General Data Protection Regulation) gepubliceerd. Deze nieuwe EU-breed geldende privacywet heeft diverse consequenties voor adverteerders voor wie consumentendata een belangrijke rol spelen. Om de BVA leden hierover bij te praten, organiseerde BVA op 30 juni jl in Amsterdam een kennisbijeenkomst met als titel ‘De impact van de GDPR voor adverteerders’.

Hieronder vind je de presentaties van die middag en het verslag.

Whitepaper Consumentenprivacy en adverteerders (juli 2016)
Verslag bijeenkomst De impact van de GDPR voor adverteerders (BVA)
Presentatie Richard van Schaik (DLA-Piper)
Presentatie Walter Flaat (DAN DNA)

Masterclass Privacy en Reclame 2014

BVA organiseerde op 23 mei 2014 een Masterclass over Privacy & Reclame. Bij adverteerders leeft een sterke wens om tot gezamenlijk gedragen transparantie en een werkbaar kader te komen inzake Consumentenprivacy en Online Behavioral Targeting/Profiling. Dat kwam onder meer naar voren tijdens de BVA Masterclass. Nico Rijkhoff, vicevoorzitter van BVA en inleider, merkt op dat privacy met een moordend tempo het domein van adverteerders is binnenkomen. En dat het daarom hoog op de agenda van BVA staat.

Hieronder vind je de presentaties van de middag en het verslag.

Inleiding Masterclass Privacy en Reclame (BVA)
Presentatie Masterclass Privacy en Reclame (BVA)
Verslag Masterclass Privacy en Reclame (BVA)